http://www.bankrut.ecom.net.pl/
zespół naszej kancelari

KANCELARIA PRAKTYKÓW
PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO


obsługuje postępowania na terenie całego kraju

kontakt w godz. 9-16,
tel: 22 727 64 42, 602 29 64 09
syndycy.info@wp.pl
ul. Nowogrodzka 35 Warszawa


oferuje dłużnikom i wierzycielom  usługi w zakresie:

- składania wniosków o ogłoszenie upadłości,

- doradztwa w sprawach upadłościowych,

- doradztwa w zakresie sanacji finansowej w drodze restrukturyzacji bądź postępowania naprawczego,
- reprezentacji i zastępstwa w trakcie postępowań,

- doradztwa w sprawach upadłości konsumenckiej.

Nie zwlekaj, w tych sprawach decyduje czas, zadzwoń już teraz.

Konsultacja z nami pozwoli Ci podjąć trafną decyzję.